Wiz Khalifa takes 1gram bong hit

Hemp Center, San Francisco